Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"think somebody as something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "think somebody as something" po angielsku

think somebody as something **

czasownik
  1. uważać kogoś za coś
    I think him as a snob. (Uważam go za bufona.)
    It's ridiculous that she thinks me as a cheater. (To śmieszne, że ona uważa mnie za oszusta.)

powered by  eTutor logo