KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"względem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "względem" po polsku

względem

przyimek
 1. regarding oficjalnie *** , as regards oficjalnie , in regard to , with regard to oficjalnie , WRT (skrót)
  • jeśli chodzi o; co się tyczy; odnośnie do; względem; w zakresie
   I would like to speak to you regarding your behaviour. (Chciałbym z tobą porozmawiać odnośnie twojego zachowania.)
   Is there anything you want to tell me regarding last night? (Czy chcesz mi powiedzieć coś odnośnie poprzedniego wieczoru?)
   link synonim: concerning
 1. in regard of  
przyimek
 1. towards BrE *** , toward AmE *****
  • wobec (np. uczucie, postawa)
   He has a negative attitude towards everything. (On ma negatywnie nastawienie wobec wszystkiego.)
   My feelings towards you will never change. (Moje uczucia wobec ciebie nigdy się nie zmienią.)
   link synonim: against
rzeczownik
 1. respect ****
  • wzgląd, poszanowanie [niepoliczalny]
   I will always have respect towards elderly people. (Zawsze będę miał wzgląd na starszych ludzi.)
   My respect for your privacy doesn't let me read that letter. (Moje poszanowanie twojej prywatności nie pozwala mi przeczytać tego listu.)
 2. sake **
 3. way *****
  • sens, wzgląd, aspekt [policzalny]
   There are some ways of the topic I'd rather not discuss. (Są pewne aspekty tego tematu, o których wolałabym nie dyskutować.)
 4. deference
czasownik
 1. regard ***

Powiązane zwroty — "względem"

przymiotnik
normalny (pod względem psychicznym) = normal
względny = relative +2 znaczenia
nie do przyjęcia (pod względem moralnym) = unconscionable
niepoprawny (pod względem gramatycznym) = ill-formed
czasownik
przyciągać (pod względem seksualnym) = attract
gwałtownie spaść (pod względem wartości, liczby) = slump
przysłówek
rzeczownik
wysokość (względem czegoś; szczególnie wysokość nad poziomem morza) = altitude
zgodność (względem oryginału) = fidelity
równość (np. pod względem płac czy stanowisk w pracy) = parity
względy = favour BrE , favor AmE +2 znaczenia
małż (ćwiczenie polegające na odwodzeniu nogi względem drugiej w pozycji leżącej) = clamshell
phrasal verb
sprawdzać kogoś (np. pod względem zdolności) = check somebody out
inne
inne

powered by  eTutor logo