eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"niemal" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niemal" po polsku

niemal

przysłówek
 1. almost *****
  • prawie, niemal, nieomal, o mało, mało co
   I'm almost ready. (Jestem prawie gotowy.)
   We almost missed our train. (Prawie spóźniliśmy się na nasz pociąg.)
   It's almost midnight. (Jest prawie północ.)
   I will tell you the story of how I almost died. (Opowiem ci historię o tym, jak nieomal umarłem.)
   He almost died, he was so sick. (On mało co nie umarł, był tak chory.)
   link synonimy: nearly, pretty well
 2. nearly *****
  • niemal, prawie  BrE
   It's been nearly two days. (Minęły prawie dwa dni.)
   He's nearly as tall as his father. (On jest prawie tak wysoki, jak jego ojciec.)
   link synonim: almost
  • blisko, niemal (o ilości czegoś)
   Nearly twenty people died in the fire. (Blisko dwadzieścia osób zginęło w pożarze.)
 3. virtually ***
  • praktycznie (niemalże), niemal, prawie zupełnie, prawie
   Our robot can virtually do anything. (Nasz robot potrafi zrobić praktycznie wszystko.)
   Virtually all of our stuff have been stolen at the airport. (Praktycznie wszystkie nasze rzeczy zostały skradzione na lotnisku.)
 4. practically **
  • niemal, praktycznie, właściwie język mówiony
   I practically told you the whole story of my life. (Właściwie opowiedziałem ci całą historię mojego życia.)
   She practically has no money. (Ona praktycznie nie ma pieniędzy.)
   The house was practically empty. (Dom był niemal pusty.)
 5. pretty well * , pretty much **
 6. feckly
 7. well-nigh
 1. as good as
  • prawie, niemal
   After four or five hours, you'll be as good as new. (Za cztery lub pięć godzin będziecie prawie jak nowi.)
 2. just shy of
 3. nigh on