"tyle" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tyle" po polsku

tyle

 1. as much **** , that much **
  • tyle, aż tyle, tyleż
   We don't need as much fish. (Nie potrzebujemy tyle ryby.)
   I can't eat as much food. I'm on a diet. (Nie mogę zjeść aż tyle jedzenia. Jestem na diecie.)
rzeczownik
 1. back *****
  • tył, tylna część [SINGULAR]
   Look at the back of the drawer. (Popatrz z tyłu szuflady.)
   They have a garden at the back of the house. (Oni mają ogród z tyłu domu.)
   link synonim: rear
  • ostatnia strona, tył (książki, czasopisma), odwrotna strona (kartki) [COUNTABLE]
   I need your signature on the back of this page. (Potrzebuję twojego podpisu na odwrotnej stronie tej kartki.)
   There are jokes printed on the back of this magazine. (Na ostatniej stronie tego czasopisma są dowcipy.)
   Before you decide to buy this book, read the description on the back. (Zanim zdecydujesz się kupić tę książkę, przeczytaj opis z tyłu.)
 2. rear ***
  • tył, tylna część formal
   Put it in the rear of the car. (Połóż to z tyłu w samochodzie.)
   They were sitting at the rear of the house. (Oni siedzieli w tylnej części domu.)
   link synonim: back
 3. backside informal  
 4. back-end

powered by  eTutor logo