"tyle że" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tyle że" po polsku

tyle że

spójnik
 1. only *****
  • tyle że, ale
   I would help only I'm going out. (Pomógłbym ci, ale wychodzę na miasto.)
   She is attractive only she is my best friend's mom. (Ona jest atrakcyjna, tyle że jest mamą mojego najlepszego przyjaciela.)

"tyle że" — Słownik kolokacji angielskich

except the ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tyle że
 1. except przyimek + one rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Who doesn't know any stories except the ones he makes up himself.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo