BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"except the ones" — Słownik kolokacji angielskich

except the ones kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tyle że
  1. except przyimek + one rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Who doesn't know any stories except the ones he makes up himself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo