"ale" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ale" po polsku — Słownik angielsko-polski

ale

spójnik
 1. but informal *****
  • ale, lecz
   He didn't get it, but she did. (On nie zrozumiał tego, ale ona tak.)
   This is nobody's fault but my own. (To nie jest niczyja wina, lecz moja własna.)
   This jumper is a little bit worn out, but I like it. (Ten sweter jest już trochę znoszony, ale lubię go.)
   zobacz także: except
 2. yet *****
  • ale, mimo to
   I know it's not my fault, yet I still feel guilty. (Wiem, że to nie moja wina, ale, mimo to nadal czuję się winny.)
   He didn't feel too well yet he decided to help her. (On nie czuł się zbyt dobrze, ale mimo to postanowił jej pomóc.)
   link synonim: all the same
 3. only *****
  • tyle że, ale
   I would help only I'm going out. (Pomógłbym ci, ale wychodzę na miasto.)
   She is attractive only she is my best friend's mom. (Ona jest atrakcyjna, tyle że jest mamą mojego najlepszego przyjaciela.)
przysłówek
 1. though ***** , także: tho informal
  • jednak, ale spoken
   My work is very hard. I like it though. (Moja praca jest bardzo ciężka. Lubię ją jednak.)
   She is very good, though she could be better. (Ona jest bardzo dobra, ale mogłaby być lepsza.)
 2. nice try
rzeczownik
 1. buts
  • ale (powody dla nie robienia różnych rzeczy, wytłumaczenia, wymówki) informal
   I don't want to hear any "buts". (Nie chcę słyszeć żadnych "ale".)
 1. I hate to say it, but spoken
 1. I am not being funny, but British English spoken
 2. I hate to interrupt
 3. it is all very well but
 4. I don't know about you but
przymiotnik
 1. that is well and good

Powiązane zwroty — "ale"

czasownik
przymiotnik
inne
rzeczownik
ciocia (używane przez dzieci na określenie kobiety, która jest znajomą rodziców, ale nie krewną) = auntie
przeszukiwanie (uważne, ale szybkie, np. terenu) = scanning
niewiadoma (coś co stoi pod znakiem zapytania - może, ale nie musi się zdarzyć) = if
pogrywanie (nieuczciwie, ale legalnie) = gaming
żołnierz brytyjski (odpowiednik polskiego Kowalskiego, ale w wojsku) = tommy
uczeń (chodzący do szkoły z internatem, ale mieszkający w domu) = day pupil British English , day student American English
partner życiowy (ale nie małżonek) = domestic partner
wykrzyknik
idiom
prawidłowy rzut podkową (gdy podkowa otacza, ale nie dotyka kołka) = ringer
praktycznie (o czymś, co teoretycznie nie jest prawdziwe, ale w praktyce można to za prawdziwe uznać) = for all practical purposes , to all intents and purposes
inne
liczebnik
zylion (ogromna, ale nieokreślona liczba) = zillion

"ale" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ale" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ale

BASS ALE
rzeczownik
 1. piwo angielskie (specjalna odmiana ze słodu jęczmiennego) [UNCOUNTABLE]
  I drink to your safe return in English ale! (Piję angielskie piwo za twój szczęśliwy powrót.)
 2. piwo old-fashioned [UNCOUNTABLE]
  If you want some ale, you should ask! (Jeśli chcesz jakieś piwo, możesz poprosić!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "ale"

rzeczownik
nazwa własna
Alys = Alys (imię żeńskie)