"ale" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ale" po polsku — Słownik angielsko-polski

ale

spójnik
 1. but informal *****
  • ale, lecz
   He didn't get it, but she did. (On nie zrozumiał tego, ale ona tak.)
   This is nobody's fault but my own. (To nie jest niczyja wina, lecz moja własna.)
   This jumper is a little bit worn out, but I like it. (Ten sweter jest już trochę znoszony, ale lubię go.)
 2. though ***** , także: tho informal
  • ale, jednak
   She is very good, though she could be better. (Ona jest bardzo dobra, ale mogłaby być lepsza.)
   You've played well but she has played better. (Dobrze zagrałaś, ale ona zagrała lepiej.)
 3. yet *****
  • ale, mimo to
   I know it's not my fault, yet I still feel guilty. (Wiem, że to nie moja wina, ale, mimo to nadal czuję się winny.)
   He didn't feel too well yet he decided to help her. (On nie czuł się zbyt dobrze, ale mimo to postanowił jej pomóc.)
   link synonim: all the same
 4. only *****
  • tyle że, ale
   I would help only I'm going out. (Pomógłbym ci, ale wychodzę na miasto.)
   She is attractive only she is my best friend's mom. (Ona jest atrakcyjna, tyle że jest mamą mojego najlepszego przyjaciela.)
przysłówek
 1. instead ****
 2. nice try
rzeczownik
 1. buts
  • ale (powody dla nie robienia różnych rzeczy, wytłumaczenia, wymówki) informal
   I don't want to hear any "buts". (Nie chcę słyszeć żadnych "ale".)
 1. I hate to say it, but spoken
 1. I am not being funny, but British English spoken
 2. I don't know about you but
 3. I hate to interrupt
 4. it is all very well but
przymiotnik
 1. that is well and good
  • to wszystko pięknie, ale (używane, by wskazać wady jakiegoś pozornie idealnego rozwiązania) British English

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "ale"

czasownik
przymiotnik
inne
rzeczownik
przeszukiwanie (uważne, ale szybkie, np. terenu) = scanning
ciocia (używane przez dzieci na określenie kobiety, która jest znajomą rodziców, ale nie krewną) = auntie
niewiadoma (coś co stoi pod znakiem zapytania - może, ale nie musi się zdarzyć) = if
pogrywanie (nieuczciwie, ale legalnie) = gaming
żołnierz brytyjski (odpowiednik polskiego Kowalskiego, ale w wojsku) = tommy
uczeń (chodzący do szkoły z internatem, ale mieszkający w domu) = day pupil
zaimek
jak gdyby (w sposób, który wydaje się być prawdziwy, ale wiemy, że nie jest) = as though
idiom
przykry (ale prawdziwy) = close to home
żadnego ale = no ifs and buts British English informal , no ifs, ands, or buts American English informal
prawidłowy rzut podkową (gdy podkowa otacza, ale nie dotyka kołka) = ringer
wykrzyknik

"ale" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "ale" po angielsku — Słownik polsko-angielski

ale

BASS ALE
rzeczownik
 1. piwo angielskie (specjalna odmiana ze słodu jęczmiennego) [UNCOUNTABLE]
  I drink to your safe return in English ale! (Piję angielskie piwo za twój szczęśliwy powrót.)
 2. piwo old-fashioned [UNCOUNTABLE]
  If you want some ale, you should ask! (Jeśli chcesz jakieś piwo, możesz poprosić!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "ale"

rzeczownik
nazwa własna
Alys = Alys (imię żeńskie)