14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"jednak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jednak" po polsku

jednak

spójnik
 1. but informal *****
  • jednak, jednakże
   I like your offer, but I don't have that much money. (Podoba mi się twoja oferta, jednakże nie mam aż tylu pieniędzy.)
   I love you, but I love Sam more. (Kocham cię, jednakże Sama kocham bardziej.)
   link synonim: though
 2. albeit , *
  • aczkolwiek, chociaż, jednak formal
   He finally agreed to come, albeit unwillingly. (On w końcu zgodził się, żeby przyjść, aczkolwiek niechętnie.)
   link synonim: although
przysłówek
 1. however , formal *****
  • jednak, jednakże, aczkolwiek, natomiast
   This is easy to do. However, there are catches. (To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.)
   However, he should get a reward. (Jednakże on powinien dostać nagrodę.)
 2. still *****  
  Yes, but still, she is very young. (Tak, ale jednak jest ona bardzo młoda.)
  I didn't get an A, but still, I'm proud of myself. (Nie dostałam 6, ale jednak jestem z siebie dumna.)
 3. though ***** , także: tho informal
  • jednak, ale spoken
   My work is very hard. I like it though. (Moja praca jest bardzo ciężka. Jednak ją lubię.)
   She is very good, though she could be better. (Ona jest bardzo dobra, ale mogłaby być lepsza.)
 4. notwithstanding formal
 1. then again *
idiom
 1. there again
 1. that said
  • pomimo tego, jednak (wyrażając pozornie sprzeczną opinię) spoken
   He's so passionate. That said, I love him. (On jest taki porywczy. Pomimo tego go kocham.)
   Much of the book was very dull. That said, I have to admit that the ending was extremely interesting. (Większość książki była monotonna. Pomimo tego, muszę przyznać, że końcówka była niezwykle ciekawa.)

powered by  eTutor logo