BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"however" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "however" po angielsku

however , oficjalnie *****

przysłówek
 1. jednak, jednakże, aczkolwiek, natomiast
  This is easy to do. However, there are catches. (To jest łatwe do zrobienia. Jednak są haczyki.)
  However, he should get a reward. (Jednakże on powinien dostać nagrodę.)
 2. jak  BrE
  However did you manage to get out? (Jak udało ci się wydostać?)
 3. jakkolwiek
  You can paint it however you want. (Możesz to pomalować w jakikolwiek sposób chcesz.)
  However long it takes. (Jakkolwiek długo to zajmuje.)
  However you look at it, it's a bad thing. (Jakkolwiek na to spojrzysz, to jest zła rzecz.)

Powiązane zwroty — "however"

inne
however much = niezależnie ile, nieważne ile (z rzeczownikami niepoliczalnymi)
however many = niezależnie ile, nieważne ile (z rzeczownikami policzalnymi)

powered by  eTutor logo