"chociaż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chociaż" po polsku

chociaż

spójnik
 1. though ***** , także: tho informal , także: doe African American Vernacular English informal , even though ****
  • pomimo że, chociaż, mimo że, aczkolwiek
   Our coach was proud of us even though we lost the game. (Nasz trener był z nas dumny, pomimo że przegraliśmy mecz.)
   Even though taxes went up, people didn't protest. (Pomimo że podatki poszły w górę, ludzie nie protestowali.)
   I had to get up early in the morning even though it was Sunday. (Musiałem wstać wcześnie rano, pomimo że to była niedziela.)
   He's a good friend though he makes me angry sometimes. (On jest dobrym przyjacielem, mimo że czasem mnie złości.)
   Though learning English is hard work, I really enjoy it. (Chociaż nauka angielskiego to ciężka praca, to sprawia mi wiele przyjemności.)
   I'm not tired even though it's late. (Nie jestem zmęczony, mimo że jest późno.)
   I don't want to date her, though she's nice. (Nie chcę się z nią umówić, chociaż jest miła.)
   link synonim: even if
 2. although , ***** , także: altho informal
  • choć, chociaż, aczkolwiek
   Let me ask a question, although I think everyone knows the answer. (Pozwól mi zadać pytanie, chociaż myślę, że każdy zna odpowiedź.)
   We will vote at some point, although the situation is not serious. (W którymś momencie będziemy głosować, chociaż sytuacja nie jest poważna.)
   He couldn't go to the party, although he wanted to go very much. (On nie mógł iść na imprezę, chociaż bardzo chciał.)
 3. as *****  
  Furious as she was, she allowed a mysterious smile to show on her face. (Chociaż była wściekła, pozwoliłatajemniczemu uśmiechowi pojawić się na jej twarzy.)
 4. albeit , *
  • aczkolwiek, chociaż, jednak formal
   He finally agreed to come, albeit unwillingly. (On w końcu zgodził się, żeby przyjść, aczkolwiek niechętnie.)
   link synonim: although
 5. notwithstanding formal
 6. whenas
 1. much as ***
  • chociaż, jakkolwiek
   Much as I respect you, I can't agree with you. (Chociaż cię szanuję, nie mogę się z tobą zgodzić.)
   Much as he disliked the idea, I had to call the police. (Chociaż nie podobał mu się ten pomysł, musiałem zadzwonić na policję.)
 2. if nothing else
  • chociaż (chociaż tyle, chociaż to)

powered by  eTutor logo