Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"kruchy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kruchy" po polsku

kruchy

przymiotnik
 1. tender **
  • miękki, kruchy (dobrze ugotowany)
   Can you check if the meat is tender? (Możesz sprawdzić czy mięso jest miękkie?)
   I don't like it when pasta is too tender. (Nie lubię, kiedy makaron jest zbyt miękki.)
   The potatoes are not tender yet, let's wait a moment. (Ziemniaki nie są jeszcze miękkie, poczekajmy chwilę.)
 2. crisp *
 3. fragile , **
  • kruchy, łamliwy
   Watch out, these plates are really fragile. (Uważaj, te talerze są naprawdę kruche.)
 4. delicate **
  • delikatny, kruchy (np. porcelana)
   Be careful, this china is very delicate. (Uważaj, ta porcelana jest bardzo krucha.)
   I told you that the vase was delicate. You broke it! (Mówiłem ci, że wazon jest kruchy. Rozbiłeś go!)
   link synonim: fragile
 5. brittle
  • kruchy (twardy, ale łatwo łamliwy)
   Iron is harder than bronze, but it's brittle. (Żelazo jest twardsze od brązu, ale jest kruche.)
   He has brittle bones. (On ma kruche kości.)
 6. frail
  • kruchy, delikatny
   Their hope for the better future is frail. (Ich nadzieja na lepszą przyszłość jest krucha.)
   This china is very frail, be careful. (Ta porcelana jest bardzo delikatna, bądź ostrożny.)
 7. crispy
  • kruchy, chrupiący
   I always eat two crispy poppy seed rolls for breakfast. (Na śniadanie zawsze jem dwie chrupiące bułki z makiem.)
 8. flimsy
 9. dainty
 10. crumbly
 11. breakable
 12. friable
 13. brickle
 14. slimsy , także: slimpsy
 15. brashy
  • kruchy (o drewnie)

Powiązane zwroty — "kruchy"

czasownik
kruszyć = crush +2 znaczenia
pokruszyć = crumble +1 znaczenie
idiom
przymiotnik
skruszony = guilty +6 znaczeń
rzeczownik
przysłówek
krucho = brittlely , także: brittly +3 znaczenia

powered by  eTutor logo