"crumbling" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "crumbling" po angielsku — Słownik polsko-angielski

crumbling

rzeczownik
 1. popadnięcie w ruinę
  The crumbling of this building was simply a matter of time. (Popadnięcie tego budynku w ruinę było zaledwie kwestią czasu.)
 2. pokruszenie, kruszenie, rozkruszenie, rozdrobnienie, rozdrabnianie
  Crumbling of the bread is essential in this recipe. (Rozkruszenie chleba jest kluczowe w tym przepisie.)
 3. rozpadnięcie się, rozpadanie się, popadanie w ruinę, popadnięcie w ruinę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. popadający w ruinę, niszczejący
  This crumbling house has stood here for years. (Ten niszczejący budynek stoi tutaj od wielu lat.)
 2. kruszejący
 3. upadający

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pokruszyć, kruszyć, rozkruszyć, rozdrobnić, rozdrabniać
  link synonim: crumble up
 2. rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
  The village crumbled when everyone left to work in the city. (Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.)
  The building would crumble if it weren't for its sturdy structure. (Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.