"rozpaść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpaść się" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozpaść się

phrasal verb
 1. fall apart *
  • rozpaść się, zakończyć się
   She was depressed when her marriage fell apart. (Ona była w depresji, kiedy jej małżeństwo się rozpadło.)
   When he told me he was going to the US my world fell apart. (Kiedy on mi powiedział, że wyjeżdża do USA, mój świat się rozleciał.)
  • rozpaść się, rozlecieć się
   The cup fell apart in my hands. (Filiżanka rozpadła się mi w rękach.)
   Fix the roof or our house will fall apart. (Napraw dach albo nasz dom się rozleci.)
  • rozpaść się, rozkleić się (nie radzić sobie z emocjami)
   When my cousin died in a car accident, I fell apart. (Kiedy mój kuzyn zginął w wypadku samochodowym, rozkleiłem się.)
   When she broke up with him, he fell apart. (Kiedy ona z nim zerwała, on się rozkleił.)
czasownik
 1. crumble *
  • rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
   The village crumbled when everyone left to work in the city. (Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.)
   The building would crumble if it weren't for its sturdy structure. (Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.)
 2. moulder British English , molder American English
 3. unravel
  • rozpaść się, zakończyć się (np. o systemie, układzie)
   (of an intricate system, or arrangement) disintegrate or be destroyed

Powiązane zwroty — "rozpaść się"

czasownik
spaść = strike +5 znaczeń
opaść = collapse +1 znaczenie
paść = die +1 znaczenie
upaść = fail +1 znaczenie
paść się = pasture +1 znaczenie
inne
phrasal verb
idiom
rzeczownik
napaść = assault +3 znaczenia
rozpadlina = chasm +3 znaczenia

"rozpaść się" — Słownik kolokacji angielskich

fall apart kolokacja
 1. fall czasownik + apart przysłówek = rozpaść się, zakończyć się
  Bardzo silna kolokacja

  Why does my life always fall apart in the summer?

  Podobne kolokacje: