PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rozpaść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpaść się" po polsku

rozpaść się

czasownik
 1. crumble *
  • rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
   The village crumbled when everyone left to work in the city. (Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.)
   The building would crumble if it weren't for its sturdy structure. (Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.)
 2. moulder BrE , molder AmE
 3. unravel
  • rozpaść się, zakończyć się (np. o systemie, układzie)
   (of an intricate system, or arrangement) disintegrate or be destroyed
obrazek do "decay" po polsku
phrasal verb
 1. fall apart , *
 2. come apart   [nieprzechodni]
  The bolts of lightning made the sky look as if it had been falling apart. (Błyskawice sprawiły, że niebo wyglądało, jakby się rozpadało.)
  I took the tool, and it immediately came apart. (Wziąłem narzędzie, a to natychmiast się rozpadło.)
 3. fall out *  
 4. rot away
 5. be falling apart
czasownik
 1. fragment ** , fragmentize AmE , fragmentise BrE  
  The plate fragmented when it hit the ground. (Talerz rozpadł się kiedy uderzył o ziemię.)
 2. decay *
 3. brittle
 4. splinter
 5. disintegrate  
 6. perish
 7. fall to pieces  

Powiązane zwroty — "rozpaść się"

czasownik
spaść = strike +4 znaczenia
opaść = collapse +1 znaczenie
paść = die +1 znaczenie
upaść = fail +1 znaczenie
paść się = pasture +1 znaczenie
inne
phrasal verb
rzeczownik
napaść = assault +4 znaczenia
rozpadlina = chasm +3 znaczenia
idiom