ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zapadać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapadać się" po polsku

zapadać się

obrazek do "decay" po polsku
czasownik
 1. decay *
 2. subside
Lunch break(down) by Jon
phrasal verb
 1. break down
  • załamywać się, zapadać (np. psychicznie, na zdrowiu)
   My father has been under a lot of the stress lately. I hope he won't break down. (Mój ojciec jest ostatnio pod wpływem dużego stresu. Mam nadzieję, że się nie załamie.)
   She broke down after her child's death. (Ona załamała się po śmierci swojego dziecka.)
   In the face of the enormous stress, the woman broke down. (W obliczu tego wielkiego stresu, kobieta załamała się.)
 2. close in *
  • pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
   We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
   They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
czasownik
 1. fall , *****
  • nadchodzić, zapadać (o nocy)
   All went silent when the night fell. (Zrobiło się cicho gdy zapadła noc.)
   You have to do this before the night falls. (Musisz to zrobić zanim nadejdzie noc.)
  • zapadać (o ciszy) termin literacki [nieprzechodni]
   Silence fell as the question was asked. (Gdy zadano pytanie, zapadła cisza.)
   An awkward silence fell for a few seconds.. (Zapadła niezręczna cisza na kilka sekund.)
 2. descend **
  • zapadać (o ciszy), zapanować (o ciemnościach) termin literacki [nieprzechodni]
   When silence descended, I could hear my own breath. (Kiedy zapadła cisza, mogłem usłyszeć swój własny oddech.)
   I always get scared when darkness descends and I'm alone. (Zawsze się boję, kiedy zapada ciemność, a ja jestem sam.)
phrasal verb
 1. fall in **  
  The roof in our old house fell in and we had to move out. (Dach w naszym starym domu zapadł się i musieliśmy się wyprowadzić.)
czasownik
 1. slump *
 2. collapse ***

Powiązane zwroty — "zapadać się"

czasownik
padać = rain +6 znaczeń
spadać = decline +9 znaczeń
napadać = attack +5 znaczeń
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie +2 znaczenia
upadać = drop +2 znaczenia
opadać = slope +7 znaczeń
odpadać = shear +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
rzeczownik

powered by  eTutor logo