ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

rozpadać się, zapadać się (np. budynek, obszar)

decay

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

decay = rozpadać się, zapadać się (np. budynek, obszar)