KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"napaść kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napaść kogoś" po polsku

napaść kogoś

czasownik
 1. mug someone *
assertive woman aggression
rzeczownik
 1. assault ***
  • napaść, napad [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   She did not report the assault at the time, the police said. (Policjanci powiedzieli, że ona nie zgłosiła wtedy napaści.)
   You should tell someone about the assault, you need help. (Powinnaś powiedzieć komuś o napaści, potrzebujesz pomocy.)
   She is the victim of a brutal assault. (Ona jest ofiarą brutalnego napadu.)
   link synonim: attack
 2. aggression **   [UNCOUNTABLE]
  Are there any witnesses of the aggression? (Czy są jacyś świadkowie napaści?)
  He was arrested for aggression and theft. (On został aresztowany za napaść i kradzież.)
 3. attack *****
 4. raid **
  • napaść (rabunkowa), grabież (czegoś) [COUNTABLE]
   We lost many family heirlooms during the raid. (Straciliśmy wiele cennych pamiątek rodzinnych w czasie napaści.)
 5. assailment
czasownik
 1. die *****
  • rozładować się, paść (o baterii) [INTRANSITIVE]
   to stop functioning
   The battery in my mobile died. (Padła mi bateria w komórce.)
   My phone has died, can I make a call with yours? (Mój telefon się rozładował, czy mogę zadzwonić z twojego?)
 2. graze *
  • paść (się), wypasać (o zwierzęciu), pasać (zwierzę)
   The cows were grazing in the field. (Krowy pasły się na polu.)
 3. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [INTRANSITIVE]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 4. collapse ***
  • paść (np. na sofę ze zmęczenia) [INTRANSITIVE]
   I was so sleepy I immediately collapsed on the bed. (Byłem tak śpiący, że od razu padłem na łóżko.)
 5. go kerplunk
 6. cark
czasownik
 1. attack *****
 2. assault ***  
  Two days ago they said she had not been assaulted. (Dwa dni temu oni powiedzieli, że ona nie została napadnięta.)
  He assaulted and almost killed my daughter. (On napadł i prawie zabił moją córkę.)
 3. mug *
  • napadać (zaatakować i obrabować kogoś w miejscu publicznym) [TRANSITIVE]
   He got mugged coming home from work. (Został napadnięty wracając do domu z pracy.)
   He and his girlfriend were mugged seven years ago. (Ktoś napadł na niego i jego dziewczynę siedem lat temu.)
 4. raid **
 5. assail
 6. heist American English informal
czasownik
 1. pasture *  
  The cows pastured next to the horses. (Krowy pasły się obok koni.)
 2. browse
czasownik
 1. tilt at somebody

powered by  eTutor logo