"break up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "break up" po angielsku

break up **

phrasal verb
 1. rozbić się, pękać (np. talerz)
  The plate broke up because he dropped it. (Talerz rozbił się, ponieważ on go upuścił.)
  The antique vase broke up during the earthquake. (Antyczny wazon rozbił się podczas trzęsienia ziemi.)
 2. rozpaść się na części
  Your car is breaking up, you have to sell it. (Twój samochód rozpada się na części, musisz go sprzedać.)
 3. rozejść się, rozstać się, zerwać ze sobą (np. związek, małżeństwo)
  We broke up a month ago. (Zerwaliśmy ze sobą miesiąc temu.)
  My parents broke up, I'm sad. (Moi rodzice rozeszli się, jestem smutny.)
 4. rozbijać się, zakończyć się (np. o przyjęciu, zgromadzeniu)
  The party broke up after you left. (Impreza zakończyła się po tym, jak wyszliście.)
 5. rozejść się, rozproszyć się (o ludziach)
  Break up, people, there's nothing to see here. (Rozejść się, ludzie, nie ma tu nic do oglądania.)
 6. kończyć naukę przed feriami lub wakacjami  BrE
 7. przerywać (o połączeniu telefonicznym) [nieprzechodni]
  I've talked to her, but something broke the connection up. (Rozmawiałem z nią, ale coś przerwało połączenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. rozśmieszyć kogoś, rozbawić kogoś, rozwalić kogoś żartem  AmE potocznie
  I was trying to be serious but she broke me up. (Starałem się być poważny, ale ona mnie rozbawiła.)
  I like him because he always breaks me up. (Lubię go, ponieważ on zawsze mnie rozśmiesza.)

"break up" — Słownik kolokacji angielskich

break up kolokacja
 1. break czasownik + up particle = rozbić się, pękać (np. talerz)
  Bardzo silna kolokacja

  It is too early to break up, but they would like to.

  Podobne kolokacje: