PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"rozpadanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpadanie się" po polsku

obrazek do "decay" po polsku
phrasal verb
 1. fall apart , *
 2. come apart   [nieprzechodni]
  The bolts of lightning made the sky look as if it had been falling apart. (Błyskawice sprawiły, że niebo wyglądało, jakby się rozpadało.)
  I took the tool, and it immediately came apart. (Wziąłem narzędzie, a to natychmiast się rozpadło.)
 3. fall out *  
 4. rot away
 5. be falling apart
czasownik
 1. fragment ** , fragmentize AmE , fragmentise BrE  
  The plate fragmented when it hit the ground. (Talerz rozpadł się kiedy uderzył o ziemię.)
 2. decay *
 3. crumble *
  • rozpaść się, rozpadać się, popaść w ruinę, popadać w ruinę
   The village crumbled when everyone left to work in the city. (Ta wioska popadła w ruinę, kiedy wszyscy wyjechali do pracy do miasta.)
   The building would crumble if it weren't for its sturdy structure. (Ten budynek by się zawalił gdyby nie miał solidnej konstrukcji.)
 4. brittle
 5. splinter
 6. disintegrate  
 7. perish
 8. moulder BrE , molder AmE
 9. fall to pieces  
idiom
 1. be on one's last legs
 2. be on the rocks
czasownik
 1. unravel

Powiązane zwroty — "rozpadanie się"

czasownik
spadać = fall +8 znaczeń
padać = rain +6 znaczeń
napadać = attack +3 znaczenia
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie +1 znaczenie
upadać = drop +1 znaczenie
opadać = slope +8 znaczeń
phrasal verb
spadać = come down +2 znaczenia
zapadać = break down +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
rozpad = breakdown +2 znaczenia
rozpadlina = chasm +3 znaczenia