PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"osłabienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osłabienie" po polsku

osłabienie

rzeczownik
 1. weakness **
  • osłabienie, niemoc (fizyczna) [niepoliczalny]
   General weakness is very common as you approach death. (Ogólna niemoc jest bardzo powszechna u osób zbliżających się do śmierci.)
   I felt weakness and nausea. (Poczułam osłabienie i nudności.)
 2. attenuation
 3. dilution
  • obniżenie (np. standardów), osłabienie (np. wpływów)
 4. softening  
 5. enervation  
 6. labefaction , także: labefactation
 7. debilitation  
 8. blunting
  • osłabienie (np. entuzjazmu)
 9. adynamia
 10. debuff
 11. enfeeblement
 12. hyposthenia
 13. weakening  
 14. emasculation
 15. eviscerating
 16. unbracing  
 17. unknitting
 18. deadening
 19. emasculating
 20. grogginess
 21. impoverishing
 22. absumption
 23. wussification potocznie
czasownik
 1. weaken **
  • osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać [przechodni/nieprzechodni]
   Drugs weaken your concentration. (Używki zmniejszają koncentrację.)
   I weakened my leg after our long walk. (Nadwyrężyłem nogę po naszym długim spacerze.)
   Your joints are weakened after years of training. (Twoje stawy są nadwyrężone po latach trenowania.)
 2. dim **
  • osłabiać, przytłumiać (np. uczucie, jakość)
   His behaviour dimmed my affection towards him. (Jego zachowanie osłabiło moje uczucia wobec niego.)
   This match dimmed our hope for winning the championship. (Ten mecz osłabił naszą nadzieję na zdobycie mistrzostwa.)
 3. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 4. soften **
 5. sap
 6. impair *
 7. unnerve
 8. depress
 9. subvert
 10. allay
 11. suppress *
 12. deaden
 13. harsh **   slang
 14. debilitate
 15. vitiate
 16. nerf przestarzale
 17. unknit
 18. extenuate
 19. etiolate
 1. Shaking my damn head , SMDH (skrót)
phrasal verb
 1. wear somebody down
  • osłabić kogoś, łamać czyjś opór
   The police wore the thief down and he confessed to his crime. (Policja złamała opór złodzieja i on przyznał się do swojej zbrodni.)
   Cold weather always wears me down. (Zimna pogoda zawsze mnie osłabia.)
phrasal verb
 1. hold up **
czasownik
 1. sag *