"ugięcie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ugięcie się" po polsku

ugięcie się

rzeczownik
 1. sag *
 2. swerving
  • odejście (od prawdy), ugięcie się (zmienienie zdania, przekonania) oficjalnie
   You can't justify swerving from the truth. (Nie możesz usprawiedliwić odejścia od prawdy.)
rzeczownik
 1. diffraction
czasownik
 1. give way *
 2. budge
 3. swerve
phrasal verb
 1. give in * , give in to somebody , give in to something
 2. cave in
czasownik
 1. bow **
 2. sag *
 3. buckle *
 4. fold **
  • uginać się, ulegać presji, poddawać się potocznie
   I folded and apologized to her. (Poddałem się i przeprosiłem ją.)
   I hope he'll fold and let me finish the project on my own. (Mam nadzieję, że on ulegnie presji i pozwoli mi samemu skończyć ten projekt.)
   I had to fold, she started crying and I couldn't say no to her. (Musiałem się ugiąć, ona zaczęła płakać i nie mogłem jej odmówić.)
   He folded under his parents' pressure. (On ugiął się pod presją rodziców.)
   link synonimy: buckle, give in

Powiązane zwroty — "ugięcie się"

przymiotnik
czasownik
phrasal verb

powered by  eTutor logo