"złagodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "złagodzenie" po polsku

złagodzenie

rzeczownik
 1. relief ***
 2. liberalization American English * , także: liberalisation British English
  • liberalizacja, złagodzenie (np. prawa)
   The liberalization of the visa system will not be enough in order to grow this region of our Europe. (Liberalizacja systemu wizowego nie wystarczy, aby rozwijać ten region naszej Europy.)
 3. mitigation
 4. relaxation *
 5. appeasement
 6. remission
 7. attenuation
  • osłabienie (np. organizmu), złagodzenie (np. siły, ataku)
 8. alleviation
  • złagodzenie (bólu, cierpienia)
 9. extenuation
 10. mollification
 11. allayment
 12. deadening
czasownik
 1. moderate **
 2. blunt *
 3. alleviate *
 4. mitigate *
 5. ameliorate
 6. allay
 7. water down
czasownik
 1. temper *
 2. buffer *
  • łagodzić (np. złe skutki czegoś)
   We cannot eliminate the results, but we may be able to buffer them. (Nie jesteśmy w stanie pozbyć się skutków, ale możemy być w stanie je złagodzić.)
 3. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 4. heal **
 5. soften **
 6. relax **
 7. soothe
 8. appease
 9. liberalize , liberalise British English
 10. sanitize , sanitise British English
 11. salve ,
 12. mollify
 13. attenuate
 14. deaden
  • łagodzić (ból)
   This pill should deaden the pain. (Ta tabletka powinna złagodzić ból.)
 15. leaven
 16. slacken
 17. malax
 18. besoothe
 19. defuse British English , defuze American English
 20. dulcify
 21. extenuate
 22. milden   termin literacki
 23. attemper
 24. mitigate *
  • łagodzić, uspokajać (np. konflikt), zmniejszyć (ciężar, wagę), zmniejszać
   We have to mitigate the conflict between these two groups. (Musimy uspokoić konflikt pomiędzy tymi dwiema grupami.)
   They're trying to mitigate the effects of climate change. (Oni próbują łagodzić efekty zmiany klimatu.)
phrasal verb
 1. ease on
phrasal verb
 1. smooth something over
  • zmniejszać coś, łagodzić coś (np. trudności, dolegliwości, sytuację)
   I'd like to smooth things over between my brother and I. (Chciałbym załagodzić sytuację między mną a moim bratem.)
   If we smooth over differences between us, we'll reach a compromise. (Jeśli zmniejszymy różnice między nami, dojdziemy do kompromisu.)

powered by  eTutor logo