"rozluźnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozluźnienie" po polsku

rozluźnienie

rzeczownik
 1. relaxation *
 2. loosening
 3. looseness  
 4. laxity , także: laxness  
 5. slackening
 6. laxation  
 7. outwinding
 8. unlashing
 9. unloosening
 10. unloosing
czasownik
 1. relax **
  • rozluźnić (np. mięśnie) [przechodni]
   Relax your muscles, it won't hurt. (Rozluźnij mięśnie, nie będzie bolało.)
   The massage relaxed my stiff neck. (Masaż rozluźnił mój sztywny kark.)
 2. loosen *
 3. unstretch
 4. unstiffen
 5. untighten  
czasownik
 1. slack *
  • luzować (np. linę), rozluźniać (np. dyscyplinę)
   The rope was too tense, so he had to slack it. (Lina była zbyt napięta, więc on musiał ją rozluźnić.)
 2. unwind
 3. unclench
 4. slacken
 5. unbend
 6. outwind
 7. unlash
 8. unloosen
 9. untense
 10. unclasp
 11. unloose
obrazek do "relax" po polsku
czasownik
 1. relax **
 2. lighten *  
 3. unbrace
 4. cotch , kotch
 5. unkink American English potocznie
phrasal verb
 1. loosen up  
  Loosen up! Have a drink! (Rozluźnij się! Napij się drinka!)
  She has to loosen up, she's always so serious. (Ona musi się rozluźnić, jest zawsze taka poważna.)
czasownik
 1. expand ***

powered by  eTutor logo