ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"mieć swoje lata" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć swoje lata" po polsku

mieć swoje lata

idiom
 1. be on one's last legs
 2. be long in the tooth   potocznie
idiom
 1. for ages
 1. in ages , także: in forever

rok

obrazek do "year" po polsku
rzeczownik
 1. year , ***** , yr , (skrót)   [policzalny]
  I've been working here for five years. (Pracuję tutaj od pięciu lat.)
  It took him two years to write the book. (Napisanie książki zajęło mu dwa lata.)
 2. roc
 3. year's time
  • okres roczny, rok
   The new law will come to effect in one year's time. (Nowe prawo wejdzie w życie w za rok.)
 4. twelvemonth
 5. towmond dawne użycie , także: towmont
  • rok (w szkockiej odmianie języka angielskiego)
obrazek do "summer" po polsku
rzeczownik
 1. summer , ***** , the summer ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  I'm going to the USA next summer. (Jadę do USA w następne lato.)
  I'm only going to be here for the summer. (Będę tutaj tylko przez lato.)
  It was summer, and the day was sunny and hot. (Było lato i dzień był słoneczny i gorący.)
  zobacz także: summertime
 2. summertime ,
obrazek do "fly" po polsku
czasownik
 1. fly ****
  • latać (poruszać się w powietrzu) [nieprzechodni]
   I wish I could fly. (Chciałbym umieć latać.)
   The bird flew over the house. (Ptak przeleciał nad domem.)
   This butterfly can't fly. (Ten motyl nie może latać.)
 2. buzz **
  • kręcić się, latać (np. po mieszkaniu, po biurze)
   He was buzzing around his office the whole day. (Cały dzień kręcił się po biurze.)
   Stop buzzing around the house and sit down! (Przestań latać po domu i usiądź!)
 3. flitter
idiom
 1. be on the wing
rzeczownik
 1. patch **   [policzalny]
  She sewed a patch on the shirt. (Ona przyszyła łatę na koszulę.)
  This jacket has patches on elbows. (Ta marynarka ma łaty na łokciach.)
 2. flank steak , bavette słowo zapożyczone
 3. mend
 4. batten
 5. lath
 6. dapple
 7. darn , durn American English

Powiązane zwroty — "mieć swoje lata"

rzeczownik
przymiotnik
letni = lukewarm +2 znaczenia
doroczny = annual +1 znaczenie
lotniczy = aeronautical , aeronautic +2 znaczenia
lotny = volatile +1 znaczenie
przysłówek
czasownik
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo