eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"lata" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "lata" po polsku

lata

idiom
 1. for ages
 1. in ages , także: in forever

rok

obrazek do "year" po polsku
rzeczownik
 1. year , ***** , yr , (skrót)   [policzalny]
  I've been working here for five years. (Pracuję tutaj od pięciu lat.)
  It took him two years to write the book. (Napisanie książki zajęło mu dwa lata.)
 2. roc
 3. year's time
  • okres roczny, rok
   The new law will come to effect in one year's time. (Nowe prawo wejdzie w życie w za rok.)
 4. twelvemonth
 5. towmond ScoE dawne użycie , także: towmont ScoE  
obrazek do "summer" po polsku
rzeczownik
 1. summer , ***** , the summer ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  I'm going to the USA next summer. (Jadę do USA w następne lato.)
  I'm only going to be here for the summer. (Będę tutaj tylko przez lato.)
  It was summer, and the day was sunny and hot. (Było lato i dzień był słoneczny i gorący.)
  zobacz także: summertime
 2. summertime ,
obrazek do "fly" po polsku
czasownik
 1. fly ****
  • latać (poruszać się w powietrzu) [nieprzechodni]
   I wish I could fly. (Chciałbym umieć latać.)
   The bird flew over the house. (Ptak przeleciał nad domem.)
   This butterfly can't fly. (Ten motyl nie może latać.)
 2. buzz **
  • kręcić się, latać (np. po mieszkaniu, po biurze)
   He was buzzing around his office the whole day. (Cały dzień kręcił się po biurze.)
   Stop buzzing around the house and sit down! (Przestań latać po domu i usiądź!)
 3. flitter
idiom
 1. be on the wing
rzeczownik
 1. patch **   [policzalny]
  She sewed a patch on the shirt. (Ona przyszyła łatę na koszulę.)
  This jacket has patches on elbows. (Ta marynarka ma łaty na łokciach.)
 2. flank steak , bavette słowo zapożyczone
 3. mend
 4. batten
 5. lath
 6. dapple
 7. darn , durn AmE

Powiązane zwroty — "lata"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
czasownik
przyimek
phrasal verb
idiom
inne
inne

"lata" — Słownik kolokacji angielskich

in ages kolokacja
Popularniejsza odmiana: in age
 1. in przyimek + age rzeczownik = lata, wieki, od dawna
  Bardzo silna kolokacja

  Also in the 19th age the church had some problems.

  Podobne kolokacje:

podobne do "lata" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lata" po angielsku

rzeczownik