"of age" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "of age" po angielsku

"of age" — Słownik kolokacji angielskich

of age kolokacja
  1. of przyimek + age rzeczownik = pełnoletni
    Bardzo silna kolokacja

    How in each one might read the coming of the new age.

    Podobne kolokacje: