"pełnoletni" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pełnoletni" po polsku

pełnoletni

przymiotnik
 1. adult , ****
  • dorosły, pełnoletni (o osobie)
   You can't tell him what to do - he is already adult. (Nie możesz mu mówić co ma robić - on już jest dorosły.)
   When I am adult, I will travel the world. (Kiedy będę dorosły będę podróżować po świecie.)
   link synonim: of age
   przeciwieństwo: minor
 1. of age **  
  link synonim: adult

"pełnoletni" — Słownik kolokacji angielskich

of age kolokacja
 1. of przyimek + age rzeczownik = pełnoletni
  Bardzo silna kolokacja

  How in each one might read the coming of the new age.

  Podobne kolokacje: