"poprawka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprawka" po polsku — Słownik angielsko-polski

poprawka

rzeczownik
 1. amendment ***
  • poprawka, nowelizacja, nowela [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This law requires an amendment. (Ta ustawa wymaga nowelizacji.)
   The protesters demanded an amendment in order to introduce a minimal wage. (Protestujący domagali się nowelizacji celem wprowadzenia płacy minimalnej.)
 2. correction **
  • poprawka, zrobić poprawkę
   Your paper is mostly good, you just need to do some minor corrections. (Twoja praca jest w większości poprawna, musisz tylko wprowadzić drobne poprawki.)
 3. adjustment **
  • poprawka, korekta [COUNTABLE]
   He said that I have to make some minor adjustments in my paper. (On powiedział, ze muszę wnieść drobne poprawki do mojej pracy.)
   She said that my essay needed some more adjustments. (Powiedziała, że mój esej potrzebował jeszcze kilku poprawek.)
 4. alteration
 5. patch **
  • łatka, poprawka (do programu komputerowego) [COUNTABLE]
   I've installed all the latest patches, but the problem still persists. (Zainstalowałem najnowsze poprawki, ale problem ciągle występuje.)
 6. mend
 7. touch-up
  • poprawka (makijażu)
 8. do-over  
 9. emendation
 10. bugfix , bug fix
 11. resit
 12. retake
 1. hotfix
  • łatka, poprawka (w informatyce)
   Łatki typu hotfix mają zazwyczaj naprawienie jednego, konkretnego błędu w danej aplikacji. Łatki te tworzy się i wprowadza jak najszybciej od momentu dostrzeżenia błędu ("na gorąco", stąd też słowo "hot").

Powiązane zwroty — "poprawka"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
idiom
przymiotnik
przysłówek
poprawnie = correctly +1 znaczenie
inne

"poprawka" — Słownik kolokacji angielskich

bug fix kolokacja
 1. bug rzeczownik + fix rzeczownik = poprawka (np. błędów w systemie)
  Zwykła kolokacja

  It also features a large list of bug fixes.

  Podobne kolokacje: