"korekta" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "korekta" po polsku

korekta

rzeczownik
 1. revision *
 2. adjustment **
  • poprawka, korekta [policzalny]
   He said that I have to make some minor adjustments in my paper. (On powiedział, ze muszę wnieść drobne poprawki do mojej pracy.)
   She said that my essay needed some more adjustments. (Powiedziała, że mój esej potrzebował jeszcze kilku poprawek.)
 3. correction **   [policzalny]
  Any ship passing through would have to make a minor course correction. (Każdy okręt przelatujący przez sektor musi wprowadzić małą korektę kursu.)
 4. proof **
 5. rectification
 6. emendation
 7. proofreading , także: proof-reading
  • korekta (tekstu)
 8. retracement
 9. redlining   termin techniczny

powered by  eTutor logo