BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"alteration" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "alteration" po angielsku

alteration

rzeczownik
 1. zmiana (np. planu, rozkładu zajęć) [policzalny lub niepoliczalny]
  There were some alterations to our schedule. (Nastąpiły pewne zmiany w naszym grafiku.)
 2. przemiana (np. zachowania, postawy) [policzalny lub niepoliczalny]
  His behaviour has gone through a considerable alteration. (Jego zachowanie przeszło znaczącą przemianę.)
 3. przeróbka, poprawka (krawiecka) [policzalny lub niepoliczalny]
  I need to make some alterations on the stitches. (Muszę wykonać kilka poprawek na szwach.)
 4. przebudowa (np. budynku) [policzalny lub niepoliczalny]
  The building had three extra rooms after the alteration. (Budynek miał trzy dodatkowe pokoje po przebudowie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo