Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"poprawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprawa" po polsku

poprawa

rzeczownik
 1. improvement ***   [policzalny lub niepoliczalny]
  There are no signs of improvement. (Nie ma żadnych śladów poprawy.)
  This improvement was a result of his hard work. (Ta poprawa była wynikiem jego ciężkiej pracy.)
  We saw a noticeable improvement in her behaviour. (Zauważyliśmy znaczącą poprawę jej zachowania.)
 2. reform ****
  • poprawa (np. zachowania)
   The reform of his behaviour is suspicious. (Poprawa jego zachowania jest podejrzana.)
   I have noticed a reform in your grades. (Zauważyłam poprawę twoich ocen.)
 3. amendment ***
 4. enhancement *
  • poprawa, rozszerzenie, zwiększenie, podniesienie, uwydatnienie, spotęgowanie
   Only in this way, through the enhancement of the role and contribution of individual workers, will the market achieve its potential. (Tylko w ten sposób - dzięki zwiększeniu roli i wkładu poszczególnych pracowników - rynek może osiągnąć swój potencjał.)
   Your intelligence enhancement work was brilliant. (Twoja praca dotycząca rozwijania inteligencji była genialna.)
 5. progression *
  • poprawa (np. stanu zdrowia)
   After the operation there can be only progression. (Po operacji spodziewamy się tylko poprawy.)
 6. reformation
 7. upswing
  • poprawa, wzrost
   The available data show that the economic upswing has had a limited impact on the labour market so far. (Z dostępnych danych wynika, że wzrost gospodarczy miał jak dotąd ograniczony wpływ na rynek pracy.)
 8. betterment
 9. upturn
 10. pick-up

Powiązane zwroty — "poprawa"

czasownik
phrasal verb
idiom
przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
poprawnie = correctly +1 znaczenie