Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"improvement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "improvement" po angielsku

improvement ***

rzeczownik
 1. poprawa [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  There are no signs of improvement. (Nie ma żadnych śladów poprawy.)
  This improvement was a result of his hard work. (Ta poprawa była wynikiem jego ciężkiej pracy.)
  We saw a noticeable improvement in her behaviour. (Zauważyliśmy znaczącą poprawę jej zachowania.)
 2. ulepszenie, podniesienie jakości, usprawnienie [COUNTABLE]
  The new manager has introduced a few improvements in the communication procedures. (Nowy menadżer wprowadził kilka poprawek w procedurach komunikacyjnych.)
  The improvement of our website has attracted new clients. (Usprawnienie naszej strony internetowej przyciągnęło nowych klientów.)
  We are working on the improvement of this machine. (Pracujemy nad usprawnieniem tej maszyny.)
  link synonim: amendment

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "improvement"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo