BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"major improvement" — Słownik kolokacji angielskich

major improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczna poprawa
  1. major przymiotnik + improvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Major improvements were made from the late 1970s until early in the 1990s.

powered by  eTutor logo