BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"significant improvement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca poprawa
  1. significant przymiotnik + improvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Nearly half of patients saw a significant improvement within 3 months.

powered by  eTutor logo