BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"far improvement" — Słownik kolokacji angielskich

far improvement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko poprawa
  1. far przymiotnik + improvement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the following year, 1911, still further improvements were made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo