"wzrost czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wzrost czegoś" po polsku

obrazek do "growth" po polsku Picture of Exponential Growth obrazek do "height" po polsku Height matters when it comes to ...
rzeczownik
 1. growth , ****
  • wzrost, rośnięcie [niepoliczalny]
   There has been a sudden growth in the number of the unemployed. (Nastąpił nagły wzrost w liczbie osób bezrobotnych.)
   We noticed a sudden growth of the number of students. (Zanotowaliśmy nagły wzrost liczby studentów.)
   link synonim: expansion
  • rozwój, wzrost [niepoliczalny]
   Growth of her children is most important to her. (Rozwój jej dzieci jest dla niej najważniejszy.)
   He invested a lot of money in the growth of his company. (On zainwestował mnóstwo pieniędzy w rozwój swojej firmy.)
 2. height *** , ht. (skrót)   [policzalny lub niepoliczalny]
  What's your height? (Ile masz wzrostu?)
  She is about her mother's height. (Ona jest mniej więcej wzrostu swojej matki.)
  My brother is the same height, but he wears size 10. (Mój brat jest tego samego wzrostu, ale nosi rozmiar 10.)
 3. increase ****
 4. rise *****
  • wzrost (zwiększenie się czegoś) [policzalny]
   The rise in oil prices didn't have much impact on this. (Wzrost ceny oleju nie miał na to dużego wpływu.)
   There has been a huge rise of unemployment recently. (W ostatnim czasie nastąpił ogromny wzrost bezrobocia.)
 5. expansion **   [policzalny lub niepoliczalny]
  This year, we are going to see a major expansion. (Tego roku będziemy świadkami znacznego wzrostu.)
  The expansion of unemployment is frightening. (Wzrost bezrobocia jest zatrważający.)
  link synonim: growth
 6. surge **
  • wzrost (np. cen, zainteresowania) [policzalny]
   There was a surge of activity in this area. (Pojawił się wzrost aktywności w tym obszarze.)
   zobacz także: surge up
 7. boost **
 8. climb ***
  • wzrost (np. wartości czegoś)
   We're expecting a huge climb of the value of cotton. (Spodziewamy się ogromnego wzrostu wartości bawełny.)
   Nobody expected such a rapid dollar climb. (Nikt się nie spodziewał tak gwałtownego wzrostu wartości dolara.)
 9. stature *
 10. escalation
 11. bulge *
  • wzrost (często nagły i nieoczekiwany, np. wyż demograficzny)
   We are recording a bulge in sales. (Odnotowujemy wzrost sprzedaży.)
 12. swell **
 13. appreciation **
 14. elevation * , el. (skrót) ***
 15. upswing
  • poprawa, wzrost
   The available data show that the economic upswing has had a limited impact on the labour market so far. (Z dostępnych danych wynika, że wzrost gospodarczy miał jak dotąd ograniczony wpływ na rynek pracy.)
 16. increment
 17. intensification
 18. rising *
 19. uplift
  • wzrost (np. wydajności lub wartości)
 20. augmentation ,   oficjalnie
 21. buoyancy
 22. gain in
  • przyrost, wzrost
   We are anticipating a gain in earnings. (Przewidujemy przyrost w zarobkach.)
 23. upshift  
 24. merisis
 25. bouyance
 26. upgrowth

wzrost czegoś

rzeczownik
 1. expansion of something  
 2. explosion of something
  • wzrost czegoś (np. zainteresowania)
 3. growth of something  
 4. upswing of something

powered by  eTutor logo