ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"annual" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "annual" po angielsku

annual ***

przymiotnik
 1. coroczny, doroczny
  He went to New York for the annual management meeting. (On pojechał do Nowego Jorku na doroczne spotkanie kierownictwa.)
  The annual meeting of our stockholders takes place next week in Los Angeles. (Doroczne zgromadzenie naszych udziałowców odbędzie się za tydzień w Los Angeles.)
  link synonim: yearly
 2. roczny (np. dochód, budżet)
  What is your annual income? (Jaki jest twój roczny przychód?)
  Let's calculate our annual expenses. (Obliczmy nasze roczne wydatki.)
 3. jednoroczny (o roślinie)
  This annual plant has a very short growth cycle. (Ta jednoroczna roślina ma bardzo krótki cykl wzrostu.)
  This sunflower is an annual plant. (Ten słonecznik jest rośliną jednoroczną.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. roślina jednoroczna [COUNTABLE]
  Plants that live only one year are called annuals. (Rośliny, które żyją tylko jeden rok, nazywamy roślinami jednorocznymi.)
  This flower is beautiful but it's an annual. (Ten kwiatek jest piękny, ale to roślina jednoroczna.)
  zobacz także: biennial, perennial
 2. rocznik (książka lub gazeta wydawana co roku) [COUNTABLE]
  An annual is a book or newspaper published every year. (Rocznik jest książką lub gazetą wydawaną co roku.)
  This is an annual, so I will have to wait a long time for the next part to come out. (To jest rocznik, więc będę musiał długo poczekać na wydanie kolejnej części.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo