"rocznik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rocznik" po polsku

rocznik

rzeczownik
 1. class *****
  • absolwenci (danego roku studiów, szkoły), rocznik  AmE [policzalny]
   There was a big picture of class 2009 hanging in the hallway. (W korytarzu wisiało wielkie zdjęcie absolwentów z 2009 roku.)
   I wanted to take a photo with the whole class. (Chciałem zrobić zdjęcie ze wszystkimi absolwentami.)
 2. vintage *
 3. grade ****
  • rocznik (w szkole) [policzalny]
   The girl that I fancy goes to grade 8. (Dziewczyna, która mi się podoba chodzi do ósmej klasy.)
   My daughter is now in sixth grade. (Moja córka jest teraz w szóstej klasie.)
 4. grade level
  • klasa, rocznik (w systemie szkolnictwa)
   He's not performing at the grade level. (On nie osiąga wyników na poziomie jego klasy.)
 5. yearbook
 6. annal
 7. annual ***
  • rocznik (książka lub gazeta wydawana co roku) [policzalny]
   An annual is a book or newspaper published every year. (Rocznik jest książką lub gazetą wydawaną co roku.)
   This is an annual, so I will have to wait a long time for the next part to come out. (To jest rocznik, więc będę musiał długo poczekać na wydanie kolejnej części.)
 8. year's issue
  • rocznik (np. czasopisma)

Powiązane zwroty — "rocznik"

rzeczownik
rok = year , yr (skrót) +4 znaczenia
almanach (rocznik zawierający zebrane artykuły i informacje z jakiejś dziedziny) = almanack , almanac
przysłówek
rocznie = annually +2 znaczenia
przymiotnik
coroczny = annual +1 znaczenie

"rocznik" — Słownik kolokacji angielskich

grade level kolokacja
 1. grade rzeczownik + level rzeczownik = klasa, rocznik (w systemie szkolnictwa)
  Bardzo silna kolokacja

  By the end of the school year, 85 percent were at or above grade level.