"absolwenci" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "absolwenci" po polsku

absolwenci

rzeczownik
 1. class *****
  • absolwenci (danego roku studiów, szkoły), rocznik  AmE [policzalny]
   There was a big picture of class 2009 hanging in the hallway. (W korytarzu wisiało wielkie zdjęcie absolwentów z 2009 roku.)
   I wanted to take a photo with the whole class. (Chciałem zrobić zdjęcie ze wszystkimi absolwentami.)
obrazek do "graduate" po polsku obrazek do "graduate" po polsku
rzeczownik
 1. graduate ***
  • absolwent (uniwersytetu)  BrE [policzalny]
   He is a Harvard graduate and holds a PhD in linguistics. (On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł doktora językoznawstwa.)
   I won't have any problems with getting a good job because I'm an Oxford graduate. (Nie będę miał problemów z dostaniem dobrej pracy, bo jestem absolwentem Oxfordu.)
  • absolwent (szkoły, kolegium lub uniwersytetu)  AmE [policzalny]
 2. alumnus oficjalnie * , old boy BrE
  • absolwent, wychowanek (szkoły, uniwersytetu)
   He is an alumnus who often visits our university. (On jest absolwentem, który często odwiedza nasz uniwersytet.)
   zobacz także: alumna, old girl
 3. alum   potocznie