PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"absolwent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "absolwent" po polsku

absolwent

obrazek do "graduate" po polsku obrazek do "graduate" po polsku
rzeczownik
 1. graduate ***
  • absolwent (uniwersytetu)  BrE [policzalny]
   He is a Harvard graduate and holds a PhD in linguistics. (On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł doktora językoznawstwa.)
   I won't have any problems with getting a good job because I'm an Oxford graduate. (Nie będę miał problemów z dostaniem dobrej pracy, bo jestem absolwentem Oxfordu.)
  • absolwent (szkoły, kolegium lub uniwersytetu)  AmE [policzalny]
 2. alumnus oficjalnie * , old boy BrE
  • absolwent, wychowanek (szkoły, uniwersytetu)
   He is an alumnus who often visits our university. (On jest absolwentem, który często odwiedza nasz uniwersytet.)
   zobacz także: alumna, old girl
 3. alum   potocznie

"absolwent" — Słownik kolokacji angielskich

old boy kolokacja
 1. old przymiotnik + boy rzeczownik = absolwent, wychowanek (szkoły, uniwersytetu)
  Bardzo silna kolokacja

  But they could have cost an 8 year old boy his life.

  Podobne kolokacje: