"absolwent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "absolwent" po polsku

absolwent

Graduate Membership | BPS Beta Site
rzeczownik
 1. graduate ***
  • absolwent (uniwersytetu) British English [COUNTABLE]
   He is a Harvard graduate and holds a PhD in linguistics. (On jest absolwentem Harvardu i ma tytuł doktora językoznawstwa.)
   I won't have any problems with getting a good job because I'm an Oxford graduate. (Nie będę miał problemów z dostaniem dobrej pracy, bo jestem absolwentem Oxfordu.)
  • absolwent (szkoły, kolegium lub uniwersytetu) American English [COUNTABLE]
 2. alumnus formal * , old boy British English
  • absolwent, wychowanek (szkoły, uniwersytetu)
   He is an alumnus who often visits our university. (On jest absolwentem, który często odwiedza nasz uniwersytet.)
   zobacz także: alumna, old girl
 3. alum   informal

"absolwent" — Słownik kolokacji angielskich

old boy kolokacja
 1. old przymiotnik + boy rzeczownik = absolwent, wychowanek (szkoły, uniwersytetu)
  Bardzo silna kolokacja

  But they could have cost an 8 year old boy his life.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo