TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"young boy" — Słownik kolokacji angielskich

young boy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody chłopiec
  1. young przymiotnik + boy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    His father died when the young boy was only 7 years old.

    Podobne kolokacje: