ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"young" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "young" po angielsku

young *****

obrazek do "young" po polsku SHARING 41 INSPIRING YOUNG WILD ANIMALS AND WILD ANIMALS WITH ...
przymiotnik
Stopniowanie: younger stopień wyższy, the youngest stopień najwyższy
 1. młody
  She's still very young. (Ona jest wciąż bardzo młoda.)
  He's too young to retire. (On jest za młody, żeby iść na emeryturę.)
  Everyone wants to be young and beautiful. (Wszyscy chcą być młodzi i piękni.)
  Your wife is young. (Twoja żona jest młoda.)
 2. młody (np. z wyglądu, duchem)
  She's a young looking girl, aren't you too old for her? (Ona jest młodo wyglądającą dziewczyną, nie jesteś dla niej za stary?)
rzeczownik
 1. młode (np. szczeniaki, kociaki) [tylko liczba pojedyncza]
  Her cat has young, she's given birth a week ago. (Jej kotka ma młode, urodziła tydzień temu.)
  My dog barks at me when I want to touch its young. (Mój pies na mnie szczeka, kiedy chcę dotknąć jego młode.)
przysłówek
Stopniowanie: younger stopień wyższy, the youngest stopień najwyższy
 1. młodo (wyglądać)
  She says you look young. (Ona powiedziała, że młodo wyglądasz.)
  I look young for my age, don't I? (Wyglądam młodo jak na mój wiek, czyż nie?)

youth ***
young ** , także: yout slang , także: yoot slang

obrazek do "youth" po polsku
rzeczownik
 1. młodzież [niepoliczalny]
  This is a hostel for the youth. (To jest hostel dla młodzieży.)
  It's a film for youth, we won't like it. (To film dla młodzieży, nam się nie spodoba.)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa young i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "young"

rzeczownik
inne
czasownik
przymiotnik
przysłówek
kolokacje

podobne do "young" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "young" po polsku

nazwa własna