Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"młode" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "młode" po polsku

młode

SHARING 41 INSPIRING YOUNG WILD ANIMALS AND WILD ANIMALS WITH ...
rzeczownik
 1. baby *****
  • młode (jakiegoś zwierzęcia) [policzalny]
   Baby lambs are the cutest. (Młode owieczek są najsłodsze.)
   Adult animals always protect their babies. (Dorosłe zwierzęta zawsze ochraniają swoje młode.)
 2. young *****
  • młode (np. szczeniaki, kociaki) [tylko liczba pojedyncza]
   Her cat has young, she's given birth a week ago. (Jej kotka ma młode, urodziła tydzień temu.)
   My dog barks at me when I want to touch its young. (Mój pies na mnie szczeka, kiedy chcę dotknąć jego młode.)
 3. cub **
  • młode (dzieci zwierząt) [policzalny]
   The cub is a year old and still dependent on its mother. (Młode ma rok i wciąż jest zależne od matki.)
   The lioness is just protecting her cubs. (Lwica po prostu chroni swoje młode.)
 4. offspring *
 5. pup *
  • młode (niektórych mniejszych zwierząt, np. foki, wydry)
   They trained adult seals as well as their pups. (Oni szkolili zarówno dorosłe foki, jak i ich młode.)
   link synonim: otter pup
 6. brood
 7. youngling
  • młode (zwierzę)
 8. sook
obrazek do "young" po polsku
przymiotnik
 1. young *****
  • młody
   She's still very young. (Ona jest wciąż bardzo młoda.)
   He's too young to retire. (On jest za młody, żeby iść na emeryturę.)
   Everyone wants to be young and beautiful. (Wszyscy chcą być młodzi i piękni.)
   Your wife is young. (Twoja żona jest młoda.)
  • młody (np. z wyglądu, duchem)
   She's a young looking girl, aren't you too old for her? (Ona jest młodo wyglądającą dziewczyną, nie jesteś dla niej za stary?)
 2. small , *****
  • mały, młody (np. dziecko)
   Your son is so small, how old is he? (Twój syn jest taki mały, ile ma lat?)
   He used to spend a lot of time outdoors when he was a small boy. (On spędzał dużo czasu na dworze, kiedy był małym chłopcem.)
 3. new , *****
  • młody (o warzywach z trwającego sezonu)
   I just bought some new tomatoes. You have to try them! (Właśnie kupiłem młode pomidory. Musisz ich spróbować!)
   These new potatoes are delicious! (Te młode ziemniaki są przepyszne!)
 4. juvenile , *  
 5. ephebic  
idiom
 1. in the full bloom of youth
rzeczownik
 1. yippie

powered by  eTutor logo