"cub" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cub" po angielsku — Słownik polsko-angielski

cub **

Polar bear cub Knut has
rzeczownik
 1. młode (dzieci zwierząt) [COUNTABLE]
  The cub is a year old and still dependent on its mother. (Młode ma rok i wciąż jest zależne od matki.)
  The lioness is just protecting her cubs. (Lwica po prostu chroni swoje młode.)
 2. szczeniak (o młodym chłopcu) informal [COUNTABLE]
  You're just a cub, you know nothing about life. (Jesteś tylko szczeniakiem, nie wiesz nic o życiu.)
  What's this cub doing here? It's a bar for adults! (Co ten szczeniak tu robi? To bar dla dorosłych!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

cub scout
cub

rzeczownik
 1. zuch
  A cub scout helped me navigate through the city. (Pewien zuch pomógł mi w poruszaniu się po mieście.)
  zobacz także: scout