ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"młoda osoba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "młoda osoba" po polsku

młoda osoba

obrazek do "kid" po polsku
rzeczownik
  1. kid *****
  2. youngster **  
  3. young person  
  4. young thing potocznie
    • młoda osoba (w szczególności kobieta) potocznie

"młoda osoba" — Słownik kolokacji angielskich

young person kolokacja
  1. young przymiotnik + person rzeczownik = młoda osoba
    Bardzo silna kolokacja

    And not for the first time, they can thank a young person.

    Podobne kolokacje:
young thing kolokacja
  1. young przymiotnik + thing rzeczownik = młoda osoba (w szczególności kobieta)
    Bardzo silna kolokacja

    "Why don't you go dance with the pretty young things in the other room?"

    Podobne kolokacje:
young individual kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młoda osoba
  1. young przymiotnik + individual rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At least for the younger individuals, a high running speed is plausible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo