BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"młoda osoba" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "młoda osoba" po polsku

młoda osoba

rzeczownik
 1. kid *****
  • dziecko, młoda osoba, dzieciak informal [COUNTABLE]
   These college kids are making so much noise! (Te dzieciaki z koledżu robią tyle hałasu!)
   Come here, kid. (Podejdź tutaj, dzieciaku.)
 2. youngster **  
 3. young person  
 4. young thing informal
  • młoda osoba (w szczególności kobieta) informal

"młoda osoba" — Słownik kolokacji angielskich

young person kolokacja
 1. young przymiotnik + person rzeczownik = młoda osoba
  Bardzo silna kolokacja

  And not for the first time, they can thank a young person.

  Podobne kolokacje:
young thing kolokacja
 1. young przymiotnik + thing rzeczownik = młoda osoba (w szczególności kobieta)
  Bardzo silna kolokacja

  "Why don't you go dance with the pretty young things in the other room?"

  Podobne kolokacje:
young individual kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młoda osoba
 1. young przymiotnik + individual rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  At least for the younger individuals, a high running speed is plausible.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo