"delicate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "delicate" po angielsku

delicate **

przymiotnik
 1. delikatny (np. sprawa)
  His divorce is a delicate matter. (Jego rozwód to delikatna sprawa.)
  The subject of our talk was very delicate. (Temat naszej rozmowy był bardzo delikatny.)
  We're dealing with a very delicate situation here. (Mamy tutaj do czynienia z bardzo delikatną sytuacją.)
  link synonim: tricky
  zobacz także: fine
 2. delikatny, wrażliwy
  Sometimes you're too delicate about things. (Czasem jesteś zbyt wrażliwy w pewnych sprawach.)
  He's more delicate than the others. (On jest delikatniejszy od innych.)
  I have a very delicate stomach. (Mam bardzo wrażliwy żołądek.)
 3. delikatny, kruchy (np. porcelana)
  Be careful, this china is very delicate. (Uważaj, ta porcelana jest bardzo krucha.)
  I told you that the vase was delicate. You broke it! (Mówiłem ci, że wazon jest kruchy. Rozbiłeś go!)
  link synonim: fragile
 4. wątły (np. dziecko) przestarzale
  When she was born she was small and delicate. (Kiedy ona się urodziła, była mała i wątła.)
  Her starved body was so delicate. (Jej wygłodzone ciało było takie wątłe.)
 5. delikatny (o częściach ciała)
  He shook her delicate hand. (On uścisnął jej delikatną dłoń.)
  The baby's legs and hands are so delicate. (Nóżki i ręce dziecka są takie delikatne.)
 6. delikatny, subtelny (np. haft, zdobienie)
  She wore a blouse with a delicate flower embellishment. (Ona miała na sobie bluzkę z delikatnym kwiatowym zdobieniem.)
  I love this delicate pattern on the chairs. (Uwielbiam ten delikatny wzór na krzesłach.)
 7. delikatny, subtelny (np. zapach)
  The living room was filled with a delicate fragrance of flowers. (Salon był wypełniony delikatnym zapachem kwiatów.)
  This cake has such a delicate flavour. (To ciasto ma taki delikatny smak.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo