"nice try" po polsku - Słownik angielsko-polski

nice try

przysłówek
  1. wszystko pięknie, ale spoken

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "nice try"

czasownik
rzeczownik
try = próba, usiłowanie +2 znaczenia
Nice = Nicea (miasto we Francji)
point after touchdown , PAT (skrót) , także: try = punkt po przyłożeniu (w futbolu amerykańskim)
National Institute for Health and Care Excellence , NICE (skrót) = instytucja publiczna działająca w ramach brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, która zajmuje się m.in. publikowaniem wytycznych dot. używania nowych leków czy technologii, a także promocją zdrowego trybu życia
niceness = uprzejmość +1 znaczenie
przymiotnik
phrasal verb
wykrzyknik
przysłówek
idiom

"nice try" — Słownik kolokacji angielskich

nice try kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miła próba
  1. nice przymiotnik + try rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A nice try, but he could not have much hope.

    Podobne kolokacje:

podobne do "nice try" po angielsku - Słownik polsko-angielski

rzeczownik