PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nice thing" — Słownik kolokacji angielskich

nice thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miła rzecz
  1. nice przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did some nice things we hadn't seen him do.

    Podobne kolokacje: