"nice thing" — Słownik kolokacji angielskich

nice thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miła rzecz
  1. nice przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He did some nice things we hadn't seen him do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo