"good try" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "good try" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"good try" — Słownik kolokacji angielskich

good try kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobra próba
  1. good przymiotnik + try rzeczownik
    Silna kolokacja

    Still, old Smith had a good try at teaching me.

    Podobne kolokacje: