"tyły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tyły" po polsku

rzeczownik
 1. back *****
  • tył, tylna część [SINGULAR]
   Look at the back of the drawer. (Popatrz z tyłu szuflady.)
   They have a garden at the back of the house. (Oni mają ogród z tyłu domu.)
   link synonim: rear
  • ostatnia strona, tył (książki, czasopisma), odwrotna strona (kartki) [COUNTABLE]
   I need your signature on the back of this page. (Potrzebuję twojego podpisu na odwrotnej stronie tej kartki.)
   There are jokes printed on the back of this magazine. (Na ostatniej stronie tego czasopisma są dowcipy.)
   Before you decide to buy this book, read the description on the back. (Zanim zdecydujesz się kupić tę książkę, przeczytaj opis z tyłu.)
 2. rear ***
  • tył, tylna część formal
   Put it in the rear of the car. (Połóż to z tyłu w samochodzie.)
   They were sitting at the rear of the house. (Oni siedzieli w tylnej części domu.)
   link synonim: back
 3. backside informal  
 4. back-end
phrasal verb
 1. put on ***
 2. plump out
czasownik
 1. get fat
  • utyć, przytyć
   John is getting fat because he eats a lot of pizza. (John tyje, ponieważ je dużo pizzy.)
 2. blimp out
 1. put on weight , gain weight

Powiązane zwroty — "tyły"

przymiotnik
tylny = rear +7 znaczeń
rzeczownik
tyłek = bottom +21 znaczeń
otyłość = obesity +7 znaczeń
tyłeczek slang = can +2 znaczenia
idiom
przysłówek
inne

"tyły" — Słownik kolokacji angielskich

home front kolokacja
 1. home rzeczownik + front rzeczownik = tyły (w wojnie)
  Bardzo silna kolokacja

  Finally, some good news from the home front: all is not lost.

  Podobne kolokacje:
rear area kolokacja
 1. rear przymiotnik + area rzeczownik = tyły, tylny obszar
  Bardzo silna kolokacja

  In the campaign of 1812 he guarded the rear areas.

  Podobne kolokacje:
support area kolokacja
 1. support rzeczownik + area rzeczownik = zaplecze, tyły
  Luźna kolokacja

  If you already have on-line access, explore the support area of your provider's Web site.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo