PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"co się tyczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "co się tyczy" po polsku

co się tyczy

przyimek
 1. regarding formal *** , as regards formal , in regard to , with regard to formal , także: WRT
  • jeśli chodzi o; co się tyczy; odnośnie do; względem; w zakresie
   I would like to speak to you regarding your behaviour. (Chciałbym z tobą porozmawiać odnośnie twojego zachowania.)
   Is there anything you want to tell me regarding last night? (Czy chcesz mi powiedzieć coś odnośnie poprzedniego wieczoru?)
   link synonim: concerning
 2. re *
  • co się tyczy, odnośnie, w sprawie (używane w korespondencji) written
   The boss wants to talk to us re the proposed meeting. (Szef chce z nami porozmawiać odnośnie proponowanego spotkania.)
 1. as for something **
  • co do czegoś; co się tyczy czegoś
   As for your question - yes, they are looking for a babysitter. (Co do twojego pytania - tak, oni szukają niani.)
   I know she's pretty, but as for your plans - she doesn't like you. (Wiem, że jest ładna, ale co się tyczy twoich planów - nie, nie podobasz się jej.)
rzeczownik
 1. what of something   formal

powered by  eTutor logo